top of page

WACHTENWAARD

logo-Agis-Innovatiefonds_edited.png
Screenshot 2023-12-07 00.38_edited.png

in de praktijk

WachtenWaard pilot bij Altrecht 2023

WachtenWaard is bedacht en ontworpen door Lente Werner, orthopedagoog, onderzoeker en ervaringsdeskundige. Met de opzet en het programma als basis, is de samenwerking met Altrecht gestart met het uitvoeren van een pilot van een jaar. Altrecht is een specialistische ggz-instelling, met vestigingen in de hele regio Utrecht. De pilot is uitgevoerd op de locatie Zeist. 

In het eerste pilotjaar hebben we één groep gedraaid, waarbij cliënten op de wachtlijst voor verschillende afdelingen samen de groep hebben gevolgd. 

Gedurende het hele jaar hebben we de groep actief betrokken bij het ontwikkelen van de eindversie van het programma. 

Het eindresultaat van de pilot is een goed draaiende groep, een uitgebreid en goed geëvalueerd programma en natuurlijk als belangrijkste: tevreden deelnemers voor wie we écht wat hebben kunnen betekenen tijdens hun tijd op de wachtlijst.

En nu?
Naast het voortzetten van de pilotgroep, is WachtenWaard uitgebreid met ondersteuning van het Agis Innovatiefonds, naar de andere drie deelregio's van Altrecht. In elke deelregio wordt ook tenminste één groep gegeven, zodat ook daar cliënten ondersteund worden tijdens het wachten op behandeling. 

Daarnaast zijn we in Zeist gestart met een avondgroep, zodat we ook een aanbod hebben voor de deelnemers die overdag niet kunnen.

Tot slot zijn we een samenwerking gestart met de Sterkzorg (onderdeel van Huisartsen Utrecht Stad), om ook vanuit de huisartspraktijk WachtenWaard aan te kunnen bieden. 

 

En verder?

Ondertussen werken we verder aan het voortzetten en opzetten van samenwerkingen met andere ggz-instellingen en praktijken. Ook zijn we in gesprek met allerlei partijen (gemeente, zorgverzekeringen) om te kijken hoe WachtenWaard structureel gefinancierd kan worden. Dit vergroot de overdraagbaarheid van WachtenWaard. Dit omdat het belangrijkste doel van WachtenWaard is om zo veel mogelijk cliënten te ondersteunen die de hulp tijdens het wachten zó hard kunnen gebruiken.

 

Daarnaast werken we ook aan een doorontwikkeling van WachtenWaard: Waardevol Verder. Dit is een vergelijkbaar aanbod, maar dan tijdens de afrondingsfase van behandeling. Hiermee kunnen we cliënten ondersteunen bij de stap uit de (specialistische), door een 'zachte landing' te verzorgen en zo ook de kans op terugval verkleinen.

Ook interesse in het gebruiken van WachtenWaard? Neem gerust contact op met Lente Werner via de contactgegevens onderaan elke pagina.

bottom of page